Kogenerační jednotka – rychle návratná investice

Kogenerační jednotka

vysoce propracované technologické zařízení, které umožňuje společnou výrobu elektrické energie a tepla. K dispozici jsou i malé kogenerační jednotky s plynovým motorem – decentrální produkce elektřiny, kdy výroba elektrické energie a tepla probíhá v blízkosti jejich spotřeby a díky této jedinečnosti, odpadají ztráty vznikající při přenosu a distribuci elektřiny. Kogenerační jednotky se dají řídit dálkově prostřednictvím PC, přes Internet a mobilní telefon. Nejen spouštění kogenerační jednotky, ale i odstavování tohoto zařízení z provozu je prováděno pomocí HDO (hromadné dálkové ovládaní) časovým spínačem, modemem.

 

Kogenerační jednotka!  Máte najednou teplo a elektřinu


Kogenerace! Takto získaná elektrická energie se používá pro individuální spotřebu, pokud je v objektu kogenerační jednotka umístěna, lze elektřinu dodávat přímo do sítě. Teplo z tohoto užitečného zařízení je využitelné pro vytápění v domácnostech a jiných budov, dále k přípravě teplé užitkové vody. Kogenerační jednotka! Nouzový zdroj elektrické energie! Při vyřčení slova teplárna si stále mnozí lidé představují obří halu s vysokým komínem. Zbytečná obava – žijeme ve 21. století, které přináší převratné technické novinky. Kogenerační jednotka – hovoříme-li o teplárně o elektrickém výkonu 22kW a tepelném výkonu cca 40 kW, jedná se o prostor do 4m2 a samotné zařízení se skládá ze spalovacího motoru a elektrického generátoru.

 

Kogenerace – zplynování biomasy

 

Moderní metoda je zplynování biomasy, neboť není možné se stále spoléhat na uhelné zásoby k výrobě elektrické energie a tepla. Zplynování biomasy nám nejen šetří životní prostředí, ale navíc se jedná o velmi účinný způsob přeměny energie do energetického plynu. A k tomuto účelu jedinečně poslouží kogenerační jednotka, kde při spalování energoplynu vzniká elektřina a teplo.